Pulsdopplerekokardiografi (Pulsed doppler echocardiography)

Pulsdopplerekokardiografi

Dopplerekokardiografi med flödesmätning i kombination med mätning av avståndsskillnader. Korta ultraljudsstötar avges i regelbundna intervall, och de återvändande ekofrekvenserna demoduleras.

Förklaring på engelska

Echocardiography applying the Doppler effect, with velocity detection combined with range discrimination. Short bursts of ultrasound are transmitted at regular intervals and the echoes are demodulated as they return.

Synonym, svenska: Dopplerekokardiografi, pulsad; Ekokardiografi, Doppler, pulsad

Synonym, engelska: Doppler Pulsed Echocardiography; Echocardiography, Pulsed Doppler; Pulsed Echocardiography, Doppler; Doppler Echocardiography, Pulsed; Pulsed Doppler Echocardiography; Echocardiography, Doppler Pulsed

Svensk term Pulsdopplerekokardiografi
Synonym på svenska Dopplerekokardiografi, pulsad; Ekokardiografi, Doppler, pulsad
Synonym på engelska Doppler Pulsed Echocardiography; Echocardiography, Pulsed Doppler; Pulsed Echocardiography, Doppler; Doppler Echocardiography, Pulsed; Pulsed Doppler Echocardiography; Echocardiography, Doppler Pulsed
Engelsk term Pulsed doppler echocardiography
MESH ID D018619

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.