Pulvinus (Pulvinus)

Pulvinus

En grupp celler vid basen av ett blad i vissa växter som, genom att snabbt förlora vatten, medför förändringar i bladens position. (Kortfattad Ordbok [publikationstyp] för biologi, 1990)

Förklaring på engelska

A group of cells at the base of a leaf in certain plants that, by rapidly losing water, brings about changes in the position of the leaves. (Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pulvinus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pulvinus
MESH ID D018516

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.