Purinreceptorer (Purinergic Receptors)

Purinreceptorer

Cellytproteiner som binder PURINER med hög affinitet och utlöser intracellulära förändringar som påverkar cellernas beteende. De bäst karakteriserade klasserna av purinreceptorer hos däggdjur är P1-receptorerna, som föredrar ADENOSIN, och P2-receptorerna, som föredrar ATP eller ADP.

Förklaring på engelska

Cell surface proteins that bind PURINES with high affinity and trigger intracellular changes which influence the behavior of cells. The best characterized classes of purinergic receptors in mammals are the P1 receptors, which prefer ADENOSINE, and the P2 receptors, which prefer ATP or ADP.

Synonym, svenska: Receptorer, Purinerga; Metyladeninreceptorer; Purinerga receptorer

Synonym, engelska: Purine Receptor; Receptor, Purine; Purinoceptors; Purine Receptors; Purinergic Receptors; Purinoceptor; Purinergic Receptor; Receptor, Purinergic; Receptors, Purine; Methyladenine Receptors; Receptors, Methyladenine

Svensk term Purinreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, Purinerga; Metyladeninreceptorer; Purinerga receptorer
Synonym på engelska Purine Receptor; Receptor, Purine; Purinoceptors; Purine Receptors; Purinergic Receptors; Purinoceptor; Purinergic Receptor; Receptor, Purinergic; Receptors, Purine; Methyladenine Receptors; Receptors, Methyladenine
Engelsk term Purinergic Receptors
MESH ID D011983

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.