Purpurmembran (Purple Membrane)

Purpurmembran

Funktionellt och strukturellt differentierade, lila-pigmenterade regioner i det cytoplasmiska membranet hos vissa stammar av halobacterium halobium. Membranet utvecklas under anaeroba förhållanden och tillverkas nästan helt av det lila pigmentet BACTERIORHODOPSINS. (Från Singleton & Sainsbury Ordbok [publikationstyp] of Mikrobiologi and Molecular Biologi, 2d ed)

Förklaring på engelska

Functionally and structurally differentiated, purple-pigmented regions of the cytoplasmic membrane of some strains of Halobacterium halobium. The membrane develops under anaerobic conditions and is made almost entirely of the purple pigment BACTERIORHODOPSINS. (From Singleton & Sainsbury Dictionary of Microbiology and Molecular Biology, 2d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Membrane, Purple; Membranes, Purple; Purple Membranes

Svensk term Purpurmembran
Synonym på svenska
Synonym på engelska Membrane, Purple; Membranes, Purple; Purple Membranes
Engelsk term Purple Membrane
MESH ID D018717

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.