Pyraziner (Pyrazines)

Pyraziner

En heterocyklisk aromatisk organisk förening med den kemiska formeln C4H4N2.

Förklaring på engelska

A heterocyclic aromatic organic compound with the chemical formula C4H4N2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrazine

Svensk term Pyraziner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrazine
Engelsk term Pyrazines
MESH ID D011719

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.