Pyrener (Pyrenes)

Pyrener

En grupp kondenserade ringkolväten.

Förklaring på engelska

A group of condensed ring hydrocarbons.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyrener
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyrenes
MESH ID D011721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.