Pyridiner (Pyridines)

Pyridiner

Föreningar med en sexledad aromatisk ring som innehåller kväve. Den mättade versionen är PIPERIDINES.

Förklaring på engelska

Compounds with a six membered aromatic ring containing NITROGEN. The saturated version is PIPERIDINES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyridiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyridines
MESH ID D011725

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.