Pyridiniumföreningar (Pyridinium Compounds)

Pyridiniumföreningar

Derivat av PYRIDIN innehållande en katjon C5H5NH eller radikal C5H6N.

Förklaring på engelska

Derivatives of PYRIDINE containing a cation C5H5NH or radical C5H6N.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Compounds, Pyridinium

Svensk term Pyridiniumföreningar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Compounds, Pyridinium
Engelsk term Pyridinium Compounds
MESH ID D011726

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.