Pyridinolkarbamat (Pyridinolcarbamate)

Pyridinolkarbamat

Ett läkemedel som har givits via mun vid behandling av ateroskleros och andra vaskulära störningar, hyperlipidemi och tromboemboliska störningar. (Från Martindale, Extra Farmakopé [publikationstyp], 30th ed, p1408)

Förklaring på engelska

A drug that has been given by mouth in the treatment of atherosclerosis and other vascular disorders, hyperlipidemias, and thrombo-embolic disorders. (From Martindale, The Extra Pharmacopoeia, 30th ed, p1408)

Synonym, svenska: Lisator; Parmidin; Prodektin

Synonym, engelska: Pyricarbate; 2,6-Pyridinedimethanol-bis-(N-methylcarbamate); Duvaline; Gasparol; Lisator; Movecil; P-23; P 23; P23; Duaxol; Sospitan; Anginin; Angioxine; Colesterinex; Prodectin; Parmidine

Svensk term Pyridinolkarbamat
Synonym på svenska Lisator; Parmidin; Prodektin
Synonym på engelska Pyricarbate; 2,6-Pyridinedimethanol-bis-(N-methylcarbamate); Duvaline; Gasparol; Lisator; Movecil; P-23; P 23; P23; Duaxol; Sospitan; Anginin; Angioxine; Colesterinex; Prodectin; Parmidine
Engelsk term Pyridinolcarbamate
MESH ID D011727

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.