Pyridoxalfosfat (Pyridoxal Phosphate)

Pyridoxalfosfat

Detta är den aktiva blankett [publikationstyp] av VITAMIN B 6 som tjänar som ett koenzym för syntes av aminosyror, neurotransmittorer (serotonin, norepinefrin), sfingolipider, aminolevulinsyra. Under transaminering av aminosyror omvandlas pyridoxalfosfat övergående till pyridoxaminfosfat (PYRIDOXAMIN).

Förklaring på engelska

This is the active form of VITAMIN B 6 serving as a coenzyme for synthesis of amino acids, neurotransmitters (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. During transamination of amino acids, pyridoxal phosphate is transiently converted into pyridoxamine phosphate (PYRIDOXAMINE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phosphate, Pyridoxal; Pyridoxal-P; Pyridoxal P; Pyridoxal 5-Phosphate; Pyridoxal 5 Phosphate

Svensk term Pyridoxalfosfat
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phosphate, Pyridoxal; Pyridoxal-P; Pyridoxal P; Pyridoxal 5-Phosphate; Pyridoxal 5 Phosphate
Engelsk term Pyridoxal Phosphate
MESH ID D011732

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.