Pyridoxamin (Pyridoxamine)

Pyridoxamin

4-aminometylformen av VITAMIN B 6. Under transaminering av aminosyror omvandlas PYRIDOXALFOSFAT övergående till pyridoxaminfosfat.

Förklaring på engelska

The 4-aminomethyl form of VITAMIN B 6. During transamination of amino acids, PYRIDOXAL PHOSPHATE is transiently converted into pyridoxamine phosphate.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyridoxamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyridoxamine
MESH ID D011733

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.