Pyridoxaminfosfatoxidas (Pyridoxaminephosphate Oxidase)

Pyridoxaminfosfatoxidas

Ett enzym som katalyserar deaminering av pyridoxaminefosfat till pyridoxalfosfat. Det är ett flavoprotein som också oxiderar pyridoxin-5-fosfat och pyridoxin. EC 1.4.3.5

Förklaring på engelska

An enzyme catalyzing the deamination of pyridoxaminephosphate to pyridoxal phosphate. It is a flavoprotein that also oxidizes pyridoxine-5-phosphate and pyridoxine. EC 1.4.3.5.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Oxidase, Pyridoxaminephosphate; Pyridoxinephosphate Oxidase; Oxidase, Pyridoxinephosphate; Pyridoxine-5-Phosphate Oxidase; Oxidase, Pyridoxine-5-Phosphate; Pyridoxine 5 Phosphate Oxidase

Svensk term Pyridoxaminfosfatoxidas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Oxidase, Pyridoxaminephosphate; Pyridoxinephosphate Oxidase; Oxidase, Pyridoxinephosphate; Pyridoxine-5-Phosphate Oxidase; Oxidase, Pyridoxine-5-Phosphate; Pyridoxine 5 Phosphate Oxidase
Engelsk term Pyridoxaminephosphate Oxidase
MESH ID D011734

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.