Pyridoxin (Pyridoxine)

Pyridoxin

4-metanolformen av VITAMIN B 6 som omvandlas till PYRIDOXALFOSFAT som är ett koenzym för syntes av aminosyror, neurotransmittorer (serotonin, norepinefrin), sfingolipider, aminolevulinsyra. Även om pyridoxin och vitamin B 6 fortfarande används ofta som synonymer, särskilt av medicinska forskare, är denna praxis felaktig och ibland vilseledande (EE Snell; Ann NY Acad Sci, vol 585 sid 1, 1990).

Förklaring på engelska

The 4-methanol form of VITAMIN B 6 which is converted to PYRIDOXAL PHOSPHATE which is a coenzyme for synthesis of amino acids, neurotransmitters (serotonin, norepinephrine), sphingolipids, aminolevulinic acid. Although pyridoxine and Vitamin B 6 are still frequently used as synonyms, especially by medical researchers, this practice is erroneous and sometimes misleading (EE Snell; Ann NY Acad Sci, vol 585 pg 1, 1990).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyridoxin; Pyridoxol; Rodex; Pyridoxine Hydrochloride; Pyridoxol Hydrochloride

Svensk term Pyridoxin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyridoxin; Pyridoxol; Rodex; Pyridoxine Hydrochloride; Pyridoxol Hydrochloride
Engelsk term Pyridoxine
MESH ID D011736

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.