Pyrilamin (Pyrilamine)

Pyrilamin

En histamin H1-antagonist. Den har milda hypnotiska egenskaper och viss lokalbedövning och används för allergier (inklusive hudutslag) både parenteralt och lokalt. Det är en vanlig ingrediens i förkylningar.

Förklaring på engelska

A histamine H1 antagonist. It has mild hypnotic properties and some local anesthetic action and is used for allergies (including skin eruptions) both parenterally and locally. It is a common ingredient of cold remedies.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mepyramine; Pyranisamine; Kriptin; Mepyramine Maleate; Maleate, Mepyramine; Pyrilamine Maleate; Maleate, Pyrilamine; Boots Bite & Sting Relief; Anthisan

Svensk term Pyrilamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mepyramine; Pyranisamine; Kriptin; Mepyramine Maleate; Maleate, Mepyramine; Pyrilamine Maleate; Maleate, Pyrilamine; Boots Bite & Sting Relief; Anthisan
Engelsk term Pyrilamine
MESH ID D011738

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.