Pyrimetamin (Pyrimethamine)

Pyrimetamin

En av folsyraantagonisterna som används som antimalariamedel, eller tillsammans med en sulfonamid, för behandling av toxoplasmos.

Förklaring på engelska

One of the FOLIC ACID ANTAGONISTS that is used as an antimalarial or with a sulfonamide to treat toxoplasmosis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Malocide; Tindurine; Chloridin; Daraprim

Svensk term Pyrimetamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Malocide; Tindurine; Chloridin; Daraprim
Engelsk term Pyrimethamine
MESH ID D011739

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.