Pyrimidindimer (Pyrimidine Dimers)

Pyrimidindimer

Dimerer i DNA-kedjor som skadats av ultraviolett strålning. De består av två intilliggande pyrimidinnukleotider, vanligen tyminnukleotider, där pyrimidinrester är kovalent förenade genom en cyklobutanring. Dessa dimerer blockerar DNA-replikation.

Förklaring på engelska

Dimers found in DNA chains damaged by ULTRAVIOLET RAYS. They consist of two adjacent PYRIMIDINE NUCLEOTIDES, usually THYMINE nucleotides, in which the pyrimidine residues are covalently joined by a cyclobutane ring. These dimers block DNA REPLICATION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dimers, Pyrimidine; Cyclobutane-Pyrimidine Dimer; Dimer, Cyclobutane-Pyrimidine; Pyrimidine Dimer; Dimer, Pyrimidine; Cyclobutane Pyrimidine Dimer; Dimer, Cyclobutane Pyrimidine; Pyrimidine Dimer, Cyclobutane; Cyclobutane-Pyrimidine Dimers; Cyclobutane Pyrimidine Dimers; Dimers, Cyclobutane-Pyrimidine; Thymine-Cyclobutane Dimer; Dimer, Thymine-Cyclobutane; Thymine Cyclobutane Dimer; Thymine-Thymine Cyclobutane Dimer; Cyclobutane Dimer, Thymine-Thymine; Dimer, Thymine-Thymine Cyclobutane; Thymine Thymine Cyclobutane Dimer; Thymine Dimer; Dimer, Thymine; Thymine Dimers; Dimers, Thymine; Cytosine-Thymine Dimers; Cytosine Thymine Dimers; Dimers, Cytosine-Thymine; Cytosine-Thymine Dimer; Cytosine Thymine Dimer; Dimer, Cytosine-Thymine

Svensk term Pyrimidindimer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dimers, Pyrimidine; Cyclobutane-Pyrimidine Dimer; Dimer, Cyclobutane-Pyrimidine; Pyrimidine Dimer; Dimer, Pyrimidine; Cyclobutane Pyrimidine Dimer; Dimer, Cyclobutane Pyrimidine; Pyrimidine Dimer, Cyclobutane; Cyclobutane-Pyrimidine Dimers; Cyclobutane Pyrimidine Dimers; Dimers, Cyclobutane-Pyrimidine; Thymine-Cyclobutane Dimer; Dimer, Thymine-Cyclobutane; Thymine Cyclobutane Dimer; Thymine-Thymine Cyclobutane Dimer; Cyclobutane Dimer, Thymine-Thymine; Dimer, Thymine-Thymine Cyclobutane; Thymine Thymine Cyclobutane Dimer; Thymine Dimer; Dimer, Thymine; Thymine Dimers; Dimers, Thymine; Cytosine-Thymine Dimers; Cytosine Thymine Dimers; Dimers, Cytosine-Thymine; Cytosine-Thymine Dimer; Cytosine Thymine Dimer; Dimer, Cytosine-Thymine
Engelsk term Pyrimidine Dimers
MESH ID D011740

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.