Pyrimidiner (Pyrimidines)

Pyrimidiner

En familj av 6-ledade heterocykliska föreningar som förekommer i natur i en mängd olika former. De innefattar flera nukleinsyrabeståndsdelar (CYTOSIN; TYMINE; och URACIL) och blankett [publikationstyp] barbituraternas grundstruktur.

Förklaring på engelska

A family of 6-membered heterocyclic compounds occurring in nature in a wide variety of forms. They include several nucleic acid constituents (CYTOSINE; THYMINE; and URACIL) and form the basic structure of the barbiturates.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyrimidiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyrimidines
MESH ID D011743

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.