Pyrimidinnukleosider (Pyrimidine Nucleosides)

Pyrimidinnukleosider

Pyrimidiner med en RIBOS fäst som kan fosforyleras till PYRIMIDIN NUKLEOTIDER.

Förklaring på engelska

Pyrimidines with a RIBOSE attached that can be phosphorylated to PYRIMIDINE NUCLEOTIDES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleosides, Pyrimidine

Svensk term Pyrimidinnukleosider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleosides, Pyrimidine
Engelsk term Pyrimidine Nucleosides
MESH ID D011741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.