Pyrimidinnukleotider (Pyrimidine Nucleotides)

Pyrimidinnukleotider

Pyrimidiner med en ribos och en fosfat bundna till sig som kan polymeriseras för att bilda DNA och RNA.

Förklaring på engelska

Pyrimidines with a RIBOSE and phosphate attached that can polymerize to form DNA and RNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Nucleotides, Pyrimidine

Svensk term Pyrimidinnukleotider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Nucleotides, Pyrimidine
Engelsk term Pyrimidine Nucleotides
MESH ID D011742

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.