Pyrimidinoner (Pyrimidinones)

Pyrimidinoner

Heterocykliska föreningar kända som 2-pyrimidon (eller 2-hydroxipyrimidiner) och 4-pyrimidon (eller 4-hydroxipyrimidiner) med den allmänna formeln C4H4N2O.

Förklaring på engelska

Heterocyclic compounds known as 2-pyrimidones (or 2-hydroxypyrimidines) and 4-pyrimidones (or 4-hydroxypyrimidines) with the general formula C4H4N2O.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrimidinone; Pyrimidones; Pyrimidone

Svensk term Pyrimidinoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrimidinone; Pyrimidones; Pyrimidone
Engelsk term Pyrimidinones
MESH ID D011744

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.