Pyritiamin (Pyrithiamine)

Pyritiamin

En tiaminantagonist på grund av dess hämning av tiaminpyrofosforylering. Det används för att producera tiaminbrist.

Förklaring på engelska

A thiamine antagonist due to its inhibition of thiamine pyrophosphorylation. It is used to produce thiamine deficiency.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Heterovitamin B 1; 1, Heterovitamin B; B 1, Heterovitamin; Neopyrithiamine

Svensk term Pyritiamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Heterovitamin B 1; 1, Heterovitamin B; B 1, Heterovitamin; Neopyrithiamine
Engelsk term Pyrithiamine
MESH ID D011745

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.