Pyritioxin (Pyrithioxin)

Pyritioxin

Ett neurotropiskt medel som minskar genomtränglighet hos blod-hjärnbarriär fosfat. Det har ingen vitamin B6-aktivitet.

Förklaring på engelska

A neurotropic agent which reduces permeability of blood-brain barrier to phosphate. It has no vitamin B6 activity.

Synonym, svenska: Pyritinol; Encefabol; Pyritinolhydroklorid

Synonym, engelska: Pyritinol; Pyrithioxine; Piritinol; Dipyridoxolyldisulfide; Pyridoxinedisulfide; Encephabol; Pyritinol Hydrochloride; Hydrochloride, Pyritinol; Piriditol; Piritoxina; Bonifen; Enerbol

Svensk term Pyritioxin
Synonym på svenska Pyritinol; Encefabol; Pyritinolhydroklorid
Synonym på engelska Pyritinol; Pyrithioxine; Piritinol; Dipyridoxolyldisulfide; Pyridoxinedisulfide; Encephabol; Pyritinol Hydrochloride; Hydrochloride, Pyritinol; Piriditol; Piritoxina; Bonifen; Enerbol
Engelsk term Pyrithioxin
MESH ID D011746

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.