Pyrococcus abyssi (Pyrococcus abyssi)

Pyrococcus abyssi

En art av gramnegativ hypertermofil ARCHAEA som finns i djupa hydrotermala öppningar. Det är en obligatorisk anaerob och obligatorisk kemoorganotrof.

Förklaring på engelska

A species of gram-negative hyperthermophilic ARCHAEA found in deep ocean hydrothermal vents. It is an obligate anaerobe and obligate chemoorganotroph.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyrococcus abyssi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyrococcus abyssi
MESH ID D043903

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.