Pyrococcus horikoshii (Pyrococcus horikoshii)

Pyrococcus horikoshii

Anaeroba hypertermofila arter av ARCHAEA, isolerade från hydrotermiska vätskeprover. Det är obligatoriskt heterotrofiskt med coccoidceller som kräver TRYPTOFAN för tillväxt.

Förklaring på engelska

Anaerobic hyperthermophilic species of ARCHAEA, isolated from hydrothermal fluid samples. It is obligately heterotrophic with coccoid cells that require TRYPTOPHAN for growth.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyrococcus horikoshii
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyrococcus horikoshii
MESH ID D043902

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.