Pyrofosfataser (Pyrophosphatases)

Pyrofosfataser

En grupp enzymer inom klassen EC 3.6.1- som katalyserar hydrolys av difosfatbindningar, främst i nukleosid-di- och trifosfater. De kan frigöra antingen en mono- eller difosfat. EC 3.6.1.-.

Förklaring på engelska

A group of enzymes within the class EC 3.6.1.- that catalyze the hydrolysis of diphosphate bonds, chiefly in nucleoside di- and triphosphates. They may liberate either a mono- or diphosphate. EC 3.6.1.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrophosphatase

Svensk term Pyrofosfataser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrophosphatase
Engelsk term Pyrophosphatases
MESH ID D011755

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.