Pyroglobuliner (Pyroglobulins)

Pyroglobuliner

Atypiska gammaimmunglobuliner som kännetecknas av deras irreversibla värmedenaturering vid 56 grader C. Pyroutfällning hämmas vid pH under 3 och över 9. Närvaron av pyroglobuliner i serum är orsaken till pyroglobulinemi. De är ofta närvarande i multipelt myelom och pyroglobulinfällningen binder komplement, reagerar med reumatoid faktor, producerar passiv kutan anafylaxi, generaliserad passiv allergisk chock och passiva fenomen av Arthus-typ.

Förklaring på engelska

Atypical gamma immunoglobulins characterized by their irreversible heat denaturation at 56-degrees C. Pyroprecipitation is inhibited at pH below 3 and above 9. The presence of pyroglobulins in the serum is the cause of pyroglobulinemia. They are frequently present in multiple myeloma and the pyroglobulin precipitate binds complement, reacts with rheumatoid factor, produces passive cutaneous anaphylaxis, generalized passive anaphylaxis and passive Arthus-type phenomena.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Pyroglobuliner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Pyroglobulins
MESH ID D011750

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.