Pyroglyphidae (Pyroglyphidae)

Pyroglyphidae

Familj av husdammmidd, i superfamiljen Analgoidea, beställ Astigmata. De inkluderar släktena Dermatophagoides och Euroglyphus.

Förklaring på engelska

Family of house dust mites, in the superfamily Analgoidea, order Astigmata. They include the genera Dermatophagoides and Euroglyphus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Housedust Mites; Housedust Mite; Mite, Housedust; Mites, Housedust; Mites, House Dust; House Dust Mites; Dust Mite, House; House Dust Mite; Mite, House Dust; Dust Mites, House; Dermatophagoides; Dermatophagoide; Euroglyphus

Svensk term Pyroglyphidae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Housedust Mites; Housedust Mite; Mite, Housedust; Mites, Housedust; Mites, House Dust; House Dust Mites; Dust Mite, House; House Dust Mite; Mite, House Dust; Dust Mites, House; Dermatophagoides; Dermatophagoide; Euroglyphus
Engelsk term Pyroglyphidae
MESH ID D039981

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.