Pyrroler (Pyrroles)

Pyrroler

Azoler av en kväve och två dubbelbindningar som har aromatiska kemiska egenskaper.

Förklaring på engelska

Azoles of one NITROGEN and two double bonds that have aromatic chemical properties.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrrole

Svensk term Pyrroler
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrrole
Engelsk term Pyrroles
MESH ID D011758

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.