Pyrrolidiner (Pyrrolidines)

Pyrrolidiner

Föreningar även kända som tetrahydropyridiner med allmän molekylformel (CH2) 4NH.

Förklaring på engelska

Compounds also known as tetrahydropyridines with general molecular formula (CH2)4NH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tetrahydropyridines; Tetrahydropyridine

Svensk term Pyrrolidiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tetrahydropyridines; Tetrahydropyridine
Engelsk term Pyrrolidines
MESH ID D011759

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.