Pyrrolidinoner (Pyrrolidinones)

Pyrrolidinoner

En grupp föreningar som är derivat av oxo-pyrrolidiner. En medlem av denna grupp är 2-oxo pyrrolidin, som är en mellanprodukt vid tillverkning av polyvinylpyrrolidon. (Från Merck Index [publikationstyp], 11: e uppl)

Förklaring på engelska

A group of compounds that are derivatives of oxo-pyrrolidines. A member of this group is 2-oxo pyrrolidine, which is an intermediate in the manufacture of polyvinylpyrrolidone. (From Merck Index, 11th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyrrolidones; Pyrrolidone; Pyrrolidinone

Svensk term Pyrrolidinoner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyrrolidones; Pyrrolidone; Pyrrolidinone
Engelsk term Pyrrolidinones
MESH ID D011760

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.