Pyrrolinkarboxylatreduktaser (Pyrroline Carboxylate Reductases)

Pyrrolinkarboxylatreduktaser

En grupp enzymer som katalyserar reduktionen av 1-pyrrolinkarboxylat till prolin i närvaro av NAD (P) H. omfattar både 2-oxidoreduktas (EC 1.5.1.1) och 5-oxidoreduktas (EC 1.5.1.2). Den förstnämnda reducerar också 1-piperidin-2-karboxylat till pipecolate och det senare reducerar också 1-pyrrolin-3-hydroxi-5-karboxylat till hydroxiprolin.

Förklaring på engelska

A group of enzymes that catalyze the reduction of 1-pyrroline carboxylate to proline in the presence of NAD(P)H. Includes both the 2-oxidoreductase (EC 1.5.1.1) and the 5-oxidoreductase (EC 1.5.1.2). The former also reduces 1-piperidine-2-carboxylate to pipecolate and the latter also reduces 1-pyrroline-3-hydroxy-5-carboxylate to hydroxyproline.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carboxylate Reductases, Pyrroline; Reductases, Pyrroline Carboxylate

Svensk term Pyrrolinkarboxylatreduktaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carboxylate Reductases, Pyrroline; Reductases, Pyrroline Carboxylate
Engelsk term Pyrroline Carboxylate Reductases
MESH ID D011762

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.