Pyrrolizidinalkaloider (Pyrrolizidine Alkaloids)

Pyrrolizidinalkaloider

En grupp ALKALOIDER, kännetecknad av en kväveinnehållande necin, förekommer främst i växter av BORAGINACEAE; COMPOSITAE; och LEGUMINOSAE växtfamiljer. De kan aktiveras i lever genom hydrolys av estern och desaturering av nekinbasen till reaktiva elektrofila pyrroliska cytotoxiner.

Förklaring på engelska

A group of ALKALOIDS, characterized by a nitrogen-containing necine, occurring mainly in plants of the BORAGINACEAE; COMPOSITAE; and LEGUMINOSAE plant families. They can be activated in the liver by hydrolysis of the ester and desaturation of the necine base to reactive electrophilic pyrrolic CYTOTOXINS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Alkaloids, Pyrrolizidine; Pyrrolizidine Alkaloid; Alkaloid, Pyrrolizidine; Senecio Alkaloids; Alkaloids, Senecio; Senecio Alkaloid; Alkaloid, Senecio

Svensk term Pyrrolizidinalkaloider
Synonym på svenska
Synonym på engelska Alkaloids, Pyrrolizidine; Pyrrolizidine Alkaloid; Alkaloid, Pyrrolizidine; Senecio Alkaloids; Alkaloids, Senecio; Senecio Alkaloid; Alkaloid, Senecio
Engelsk term Pyrrolizidine Alkaloids
MESH ID D011763

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.