Pyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatas (Pyruvate Dehydrogenase (Lipoamide)-Phosphatase)

Pyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatas

(Pyruvatdehydrogenas (lipoamid)) -fosfatfosfohydrolas. Ett mitokondriellt enzym som katalyserar det hydrolytiska avlägsnandet av ett fosfat på en specifik serylhydroxylgrupp av pyruvatdehydrogenas, reaktivering av enzymkomplexet. EC 3.1.3.43.

Förklaring på engelska

(Pyruvate dehydrogenase (lipoamide))-phosphate phosphohydrolase. A mitochondrial enzyme that catalyzes the hydrolytic removal of a phosphate on a specific seryl hydroxyl group of pyruvate dehydrogenase, reactivating the enzyme complex. EC 3.1.3.43.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: PDH Phosphatase; Phosphatase, PDH; Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase; Phosphatase, Pyruvate Dehydrogenase; Pyruvate Dehydrogenase Phosphate Phosphatase

Svensk term Pyruvatdehydrogenas-(lipoamid)-fosfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska PDH Phosphatase; Phosphatase, PDH; Pyruvate Dehydrogenase Phosphatase; Phosphatase, Pyruvate Dehydrogenase; Pyruvate Dehydrogenase Phosphate Phosphatase
Engelsk term Pyruvate Dehydrogenase (Lipoamide)-Phosphatase
MESH ID D011769

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.