Pyruvatdehydrogenaskomplex (Pyruvate Dehydrogenase Complex)

Pyruvatdehydrogenaskomplex

Ett multienzymkomplex som är ansvarigt för bildandet av ACETYLKOENZYM A från pyruvat. Enzymkomponenterna är PYRUVATDEHYDROGENAS (LIPOAMID); dihydrolipoamidacetyltransferas; och LIPOAMIDDEHYDROGENAS. Pyruvatdehydrogenaskomplex är föremål för tre typer av kontroll: hämmad av acetyl-CoA och NADH; påverkas av cellens energitillstånd; och hämmas när en specifik serinrest i pyruvatdekarboxylas fosforyleras av ATP. PYRUVATDEHYDROGENAS (LIPOAMID) -FOSFATAS katalyserar reaktivering av komplexet. (Från Concise Encyklopedi [publikationstyp] Biokemi och molekylärbiologi, 3: e upplagan)

Förklaring på engelska

A multienzyme complex responsible for the formation of ACETYL COENZYME A from pyruvate. The enzyme components are PYRUVATE DEHYDROGENASE (LIPOAMIDE); dihydrolipoamide acetyltransferase; and LIPOAMIDE DEHYDROGENASE. Pyruvate dehydrogenase complex is subject to three types of control: inhibited by acetyl-CoA and NADH; influenced by the energy state of the cell; and inhibited when a specific serine residue in the pyruvate decarboxylase is phosphorylated by ATP. PYRUVATE DEHYDROGENASE (LIPOAMIDE)-PHOSPHATASE catalyzes reactivation of the complex. (From Concise Encyclopedia Biochemistry and Molecular Biology, 3rd ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Complex, Pyruvate Dehydrogenase; Dehydrogenase Complex, Pyruvate

Svensk term Pyruvatdehydrogenaskomplex
Synonym på svenska
Synonym på engelska Complex, Pyruvate Dehydrogenase; Dehydrogenase Complex, Pyruvate
Engelsk term Pyruvate Dehydrogenase Complex
MESH ID D011768

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.