Pyruvatdekarboxylas (Pyruvate Decarboxylase)

Pyruvatdekarboxylas

Katalyserar dekarboxylering av en alfa keto-syra till en aldehyd och koldioxid. Tiaminpyrofosfat är en viktig kofaktor. I lägre organismer, som fermenterar glukos till etanol och koldioxid, dekarboxylerar enzymet irreversibelt pyruvat till acetaldehyd. EC 4.1.1.1.

Förklaring på engelska

Catalyzes the decarboxylation of an alpha keto acid to an aldehyde and carbon dioxide. Thiamine pyrophosphate is an essential cofactor. In lower organisms, which ferment glucose to ethanol and carbon dioxide, the enzyme irreversibly decarboxylates pyruvate to acetaldehyde. EC 4.1.1.1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Decarboxylase, Pyruvate; alpha-Carboxylase; alpha Carboxylase; Pyruvic Decarboxylase; Decarboxylase, Pyruvic; 2-Oxo Acid Carboxy-Lyase; 2 Oxo Acid Carboxy Lyase; Acid Carboxy-Lyase, 2-Oxo; Carboxy-Lyase, 2-Oxo Acid; alpha-Ketoacid Carboxylase; Carboxylase, alpha-Ketoacid; alpha Ketoacid Carboxylase

Svensk term Pyruvatdekarboxylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Decarboxylase, Pyruvate; alpha-Carboxylase; alpha Carboxylase; Pyruvic Decarboxylase; Decarboxylase, Pyruvic; 2-Oxo Acid Carboxy-Lyase; 2 Oxo Acid Carboxy Lyase; Acid Carboxy-Lyase, 2-Oxo; Carboxy-Lyase, 2-Oxo Acid; alpha-Ketoacid Carboxylase; Carboxylase, alpha-Ketoacid; alpha Ketoacid Carboxylase
Engelsk term Pyruvate Decarboxylase
MESH ID D011767

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.