Pyruvatkarboxylas (Pyruvate Carboxylase)

Pyruvatkarboxylas

Ett biotinberoende enzym som tillhör ligasfamiljen som katalyserar tillsatsen av KOLDIOXID till pyruvat. Det förekommer i både växter och djur. Brist på detta enzym orsakar allvarlig psykomotorisk retardation och ACIDOS, LACTIC hos spädbarn. EC 6.4.1.1.

Förklaring på engelska

A biotin-dependent enzyme belonging to the ligase family that catalyzes the addition of CARBON DIOXIDE to pyruvate. It is occurs in both plants and animals. Deficiency of this enzyme causes severe psychomotor retardation and ACIDOSIS, LACTIC in infants. EC 6.4.1.1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Carboxylase, Pyruvate

Svensk term Pyruvatkarboxylas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Carboxylase, Pyruvate
Engelsk term Pyruvate Carboxylase
MESH ID D011766

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.