Pyruvatkinas (Pyruvate Kinase)

Pyruvatkinas

ATP: Pyruvat 2-O-fosfotransferas. Ett fosfotransferas som katalyserar reversibelt fosforylering av pyruvat till fosfoenolpyruvat i närvaro av ATP. Den har fyra isozymer (L, R, M1 och M2). Brist på enzymet resulterar i hemolytisk anemi. EC 2.7.1.40.

Förklaring på engelska

ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase. A phosphotransferase that catalyzes reversibly the phosphorylation of pyruvate to phosphoenolpyruvate in the presence of ATP. It has four isozymes (L, R, M1, and M2). Deficiency of the enzyme results in hemolytic anemia. EC 2.7.1.40.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyruvate Kinase L; L-Type Pyruvate Kinase; L Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, L-Type; M1-Type Pyruvate Kinase; M1 Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M1-Type; M-Type Pyruvate Kinase; M Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M-Type; M2-Type Pyruvate Kinase; M2 Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M2-Type; R-Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, R-Type; R Type Pyruvate Kinase

Svensk term Pyruvatkinas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyruvate Kinase L; L-Type Pyruvate Kinase; L Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, L-Type; M1-Type Pyruvate Kinase; M1 Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M1-Type; M-Type Pyruvate Kinase; M Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M-Type; M2-Type Pyruvate Kinase; M2 Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, M2-Type; R-Type Pyruvate Kinase; Pyruvate Kinase, R-Type; R Type Pyruvate Kinase
Engelsk term Pyruvate Kinase
MESH ID D011770

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.