Pyruvatortofosfatdikinas (Orthophosphate dikinase pyruvate)

Pyruvatortofosfatdikinas

Ett enzym som katalyserar reaktionen av ATP, pyruvat och ortofosfat för att blankett [publikationstyp] AMP plus fosfoenolpyruvat plus pyrofosfat. EC 2.7.9.1.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the reaction of ATP, pyruvate, and orthophosphate to form AMP plus phosphoenolpyruvate plus pyrophosphate. EC 2.7.9.1.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dikinase Pyruvate, Orthophosphate; Orthophosphate Dikinase Pyruvate; Pyruvate, Pi Dikinase; Dikinase Pyruvate, Pi; Pi Dikinase Pyruvate; Phosphopyruvate Dikinase; Dikinase, Phosphopyruvate; Pyruvate, Phosphate Dikinase; Dikinase Pyruvate, Phosphate; Phosphate Dikinase Pyruvate

Svensk term Pyruvatortofosfatdikinas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dikinase Pyruvate, Orthophosphate; Orthophosphate Dikinase Pyruvate; Pyruvate, Pi Dikinase; Dikinase Pyruvate, Pi; Pi Dikinase Pyruvate; Phosphopyruvate Dikinase; Dikinase, Phosphopyruvate; Pyruvate, Phosphate Dikinase; Dikinase Pyruvate, Phosphate; Phosphate Dikinase Pyruvate
Engelsk term Orthophosphate dikinase pyruvate
MESH ID D011772

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.