Pythium (Pythium)

Pythium

Ett släkte av destruktiva rot-parasitiska OOMYCETES i familj Pythiaceae, beställ Peronosporales, som vanligtvis finns i odlade jordar över hela världen. Differentiering av zoosporer sker i en vesikel.

Förklaring på engelska

A genus of destructive root-parasitic OOMYCETES in the family Pythiaceae, order Peronosporales, commonly found in cultivated soils all over the world. Differentiation of zoospores takes place in a vesicle.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pythiums

Svensk term Pythium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pythiums
Engelsk term Pythium
MESH ID D011775

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.