Pyuri (Pyuria)

Pyuri

Förekomsten av vita blodceller (LEUKOCYTER) i urin. Det är ofta förknippat med bakteriella infektioner i urinvägar. Pyuri utan BAKTERIURI kan orsakas av TUBERKULOS, stenar eller cancer.

Förklaring på engelska

The presence of white blood cells (LEUKOCYTES) in the urine. It is often associated with bacterial infections of the urinary tract. Pyuria without BACTERIURIA can be caused by TUBERCULOSIS, stones, or cancer.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Pyurias

Svensk term Pyuri
Synonym på svenska
Synonym på engelska Pyurias
Engelsk term Pyuria
MESH ID D011776

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.