Q-beta-replikas (Q beta Replicase)

Q-beta-replikas

Ett enzym som katalyserar replikationen av RNA av kolifag Q beta. EC 2.7.7.-.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the replication of the RNA of coliphage Q beta. EC 2.7.7.-.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Replicase, Q beta; beta Replicase, Q; Qbeta Replicase; Replicase, Qbeta

Svensk term Q-beta-replikas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Replicase, Q beta; beta Replicase, Q; Qbeta Replicase; Replicase, Qbeta
Engelsk term Q beta Replicase
MESH ID D011777

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.