Q-feber (Q Fever)

Q-feber

En akut infektionssjukdom orsakad av COXIELLA BURNETII. Det kännetecknas av en plötslig uppkomst av FEVER; HUVUDVÄRK; sjukdomskänsla; och svaghet. Hos människa kontraheras det vanligen genom inhalation av infekterat damm som härrör från infekterade husdjur (DJUR, INHEMSKA).

Förklaring på engelska

An acute infectious disease caused by COXIELLA BURNETII. It is characterized by a sudden onset of FEVER; HEADACHE; malaise; and weakness. In humans, it is commonly contracted by inhalation of infected dusts derived from infected domestic animals (ANIMALS, DOMESTIC).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fever, Q; Fevers, Q; Q Fevers; Coxiella burnetii Fever; Coxiella burnetii Fevers; Fever, Coxiella burnetii; Fevers, Coxiella burnetii; Query Fever; Fever, Query; Fevers, Query; Query Fevers; Coxiella burnetii Infection; Coxiella burnetii Infections; Infection, Coxiella burnetii; Infections, Coxiella burnetii; Coxiella burnetii Vector-Borne Disease; Coxiella burnetii Vector Borne Disease; Acute Q Fever; Acute Q Fevers; Fever, Acute Q; Fevers, Acute Q; Q Fever, Acute; Q Fevers, Acute; Chronic Q Fever; Chronic Q Fevers; Fever, Chronic Q; Fevers, Chronic Q; Q Fever, Chronic; Q Fevers, Chronic

Svensk term Q-feber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fever, Q; Fevers, Q; Q Fevers; Coxiella burnetii Fever; Coxiella burnetii Fevers; Fever, Coxiella burnetii; Fevers, Coxiella burnetii; Query Fever; Fever, Query; Fevers, Query; Query Fevers; Coxiella burnetii Infection; Coxiella burnetii Infections; Infection, Coxiella burnetii; Infections, Coxiella burnetii; Coxiella burnetii Vector-Borne Disease; Coxiella burnetii Vector Borne Disease; Acute Q Fever; Acute Q Fevers; Fever, Acute Q; Fevers, Acute Q; Q Fever, Acute; Q Fevers, Acute; Chronic Q Fever; Chronic Q Fevers; Fever, Chronic Q; Fevers, Chronic Q; Q Fever, Chronic; Q Fevers, Chronic
Engelsk term Q Fever
MESH ID D011778

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.