Qatar (Qatar)

Qatar

Ett land i Mellanöstern, en halvö som gränsar till Persiska viken och Arabien. Huvudstaden är Doha.

Förklaring på engelska

A country in the Middle East, a peninsula bordering the Persian Gulf and Saudi Arabia. The capital is Doha.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Katar; State of Qatar; Quatar

Svensk term Qatar
Synonym på svenska
Synonym på engelska Katar; State of Qatar; Quatar
Engelsk term Qatar
MESH ID D011780

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.