Qi (Qi)

Qi

Beteckning för livskraft i kinesisk filosofi. Denna kraft anses kunna påverkas eller styras av t ex akupunktur eller rörelseövningar (som i qigong). Begreppet qi, som ursprungligen avsåg luftström eller andedräkt, har senare kommit att få betydelsen ande, som i grekiskans pneuma och latinets spiritus.

Förklaring på engelska

The vital life force in the body, supposedly able to be regulated by acupuncture. It corresponds roughly to the Greek pneuma, the Latin spiritus, and the ancient Indian prana. The concept of life-breath or vital energy was formulated as an indication of the awareness of man, originally directed externally toward nature or society but later turned inward to the self or life within. (From Comparison between Concepts of Life-Breath in East and West, 15th International Symposium on the Comparative History of Medicine – East and West, August 26-September 3, 1990, Shizuoka, Japan, pp. ix-x)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Vital Energy (Philosophy); Energies, Vital (Philosophy); Energy, Vital (Philosophy); Life-Breath (Philosophy); Life Breath (Philosophy); Ch’i

Svensk term Qi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Vital Energy (Philosophy); Energies, Vital (Philosophy); Energy, Vital (Philosophy); Life-Breath (Philosophy); Life Breath (Philosophy); Ch’i
Engelsk term Qi
MESH ID D019413

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.