Quantitative trait loci (Quantitative Trait Loci)

Quantitative trait loci

Genetiska loci associerade med ett kvantitativt drag.

Förklaring på engelska

Genetic loci associated with a quantitative trait.

Synonym, svenska: QTL-gener; QTL

Synonym, engelska: Loci, Quantitative Trait; Locus, Quantitative Trait; Quantitative Trait Locus; Trait Loci, Quantitative; Trait Locus, Quantitative; Quantitative Trait Loci Genes

Svensk term Quantitative trait loci
Synonym på svenska QTL-gener; QTL
Synonym på engelska Loci, Quantitative Trait; Locus, Quantitative Trait; Quantitative Trait Locus; Trait Loci, Quantitative; Trait Locus, Quantitative; Quantitative Trait Loci Genes
Engelsk term Quantitative Trait Loci
MESH ID D040641

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.