Quebec (Quebec)

Quebec

En provins i östra Kanada. Huvudstaden är Quebec. Regionen tillhörde Frankrike från 1627 till 1763 när den förlorades för britterna. Namnet är från Algonquian quilibek som betyder den plats där vattnet smalnar, med hänvisning till den gradvis förträngande kanalen i St Lawrence eller till smalarna av floden vid Cape Diamant. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p993 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, 1992, p440)

Förklaring på engelska

A province of eastern Canada. Its capital is Quebec. The region belonged to France from 1627 to 1763 when it was lost to the British. The name is from the Algonquian quilibek meaning the place where waters narrow, referring to the gradually narrowing channel of the St. Lawrence or to the narrows of the river at Cape Diamond. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p993 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, 1992, p440)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Quebec
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Quebec
MESH ID D011792

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.