Queensland (Queensland)

Queensland

En stat i nordöstra Australien. Huvudstaden är Brisbane. Dess kust besöktes först av kapten Cook 1770 och dess första bosättning (straff) låg på Moreton Bay 1824. Namnet Cooksland föreslogs först men ära till drottning Victoria rådde. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p996 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, 1992, p441)

Förklaring på engelska

A state in northeastern Australia. Its capital is Brisbane. Its coast was first visited by Captain Cook in 1770 and its first settlement (penal) was located on Moreton Bay in 1824. The name Cooksland was first proposed but honor to Queen Victoria prevailed. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p996 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, 1992, p441)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Queensland
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Queensland
MESH ID D011793

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.