Rabdomyom (Rhabdomyoma)

Rabdomyom

En godartad tumör härrörande från tvärstrimmig muskulatur. Det är extremt sällsynt, vanligtvis förekommer i tunga, nackmuskler, struphuvud, munhålan uvula näshåla, armhåla, vulva, och hjärta. Dessa tumörer behandlas genom enkel excision. (Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principer & Övning av onkologi, 3d ed, p1354)

Förklaring på engelska

A benign tumor derived from striated muscle. It is extremely rare, generally occurring in the tongue, neck muscles, larynx, uvula, nasal cavity, axilla, vulva, and heart. These tumors are treated by simple excision. (Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1354)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhabdomyomas

Svensk term Rabdomyom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhabdomyomas
Engelsk term Rhabdomyoma
MESH ID D012207

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.