Rabdomyosarkom (Rhabdomyosarcoma)

Rabdomyosarkom

En malign fast tumör som härrör från mesenkymala vävnader som normalt skiljer sig för att blankett [publikationstyp] tvärstrimmig muskulatur. Det kan förekomma på en mängd olika webbplatser. Det är uppdelat i fyra olika typer: pleomorf, främst hos manlig vuxna; alveolär (RHABDOMYOSARCOMA, ALVEOLAR), främst hos ungdomar och unga vuxna; embryonal (RHABDOMYOSARCOMA, EMBRYONAL), främst hos spädbarn och barn; och botryoidal, även hos små barn. Det är en av de vanligaste mjukvävnadssarkomerna och den vanligaste hos barn under 15 år. (Från Dorland, 27th ed; Holland et al., Cancer Medicin, 3d ed, p2186; DeVita Jr et al., Cancer: Principer och övning av onkologi, 3d ed, pp1647-9)

Förklaring på engelska

A malignant solid tumor arising from mesenchymal tissues which normally differentiate to form striated muscle. It can occur in a wide variety of sites. It is divided into four distinct types: pleomorphic, predominantly in male adults; alveolar (RHABDOMYOSARCOMA, ALVEOLAR), mainly in adolescents and young adults; embryonal (RHABDOMYOSARCOMA, EMBRYONAL), predominantly in infants and children; and botryoidal, also in young children. It is one of the most frequently occurring soft tissue sarcomas and the most common in children under 15. (From Dorland, 27th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p2186; DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, pp1647-9)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Rhabdomyosarcomas

Svensk term Rabdomyosarkom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Rhabdomyosarcomas
Engelsk term Rhabdomyosarcoma
MESH ID D012208

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.