Rabies (Rabies)

Rabies

Akut VIRAL CNS-INFEKTION som påverkar däggdjur, inklusive människa. Det orsakas av RABIEVIRUS och sprids vanligtvis genom kontaminering med virusbelastat saliv av bett som orsakas av rabiat djur. Viktiga djurvektorer inkluderar hunden, katt, fladdermus, räv, tvättbjörn, skunk, och varg.

Förklaring på engelska

Acute VIRAL CNS INFECTION affecting mammals, including humans. It is caused by RABIES VIRUS and usually spread by contamination with virus-laden saliva of bites inflicted by rabid animals. Important animal vectors include the dog, cat, bat, fox, raccoon, skunk, and wolf.

Synonym, svenska: Hundgalenskap; Vattuskräck

Synonym, engelska: Lyssa; Lyssas; Hydrophobia

Svensk term Rabies
Synonym på svenska Hundgalenskap; Vattuskräck
Synonym på engelska Lyssa; Lyssas; Hydrophobia
Engelsk term Rabies
MESH ID D011818

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.